100% persoonlijk advies
Overzichtelijk aanbod
Transparant & eenvoudig

PRIVACY

25/04/2019

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel Eindelijkglasvezel en de aan haar gelieerde bedrijven als bedoeld in artikel 2:24b BW (hierna tezamen: “Eindelijkglasvezel”) persoonsgegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Eindelijkglasvezel, gevestigd aan Stationsstraat 115, 3812 MH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.Eindelijkglasvezel Stationsstraat 115, 3812 MH Amersfoort 0880063710

Jeroen Jongenelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Eindelijkglasvezel. Hij is te bereiken via privacyofficer@kpn.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eindelijkglasvezel b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jesse.tenhove@kpn.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eindelijkglasvezel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Eindelijkglasvezel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Eindelijkglasvezel volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eindelijkglasvezel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eindelijkglasvezel) tussen zit. Eindelijkglasvezel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Systeem Functie Belang Gevolgen
Sitecore Om te bepalen welke netwerkinformatie van belang is voor de gebruiker De gebruiker zo min mogelijk tot last zijn met boodschappen die niet van belang zijn voor hem/haar De gebruiker ziet gepersonaliseerde content die voor hem/haar op dat moment relevant is
DoubleClick Om te bepalen welke netwerkinformatie van belang is voor de gebruiker De gebruiker zo min mogelijk tot last zijn met advertenties die niet van belang zijn voor hem/haar De gebruiker ziet gepersonaliseerde advertenties die voor hem/haar op dat moment relevant zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eindelijkglasvezel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eindelijkglasvezel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eindelijkglasvezel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eindelijkglasvezel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eindelijkglasvezel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.Hieronder een overzicht van alle 3e partijen cookies / scripts op onze website:

Cookienaam Functie/Categorie Verloopt na
_RequestVerificationToken Noodzakelijk Sessie
ASP.net_SessionID Noodzakelijk Sessie
xIrisIdentification Noodzakelijk Sessie
_ga Statistieken 2 jaar
_gat Statistieken Sessie
_gaexp Statistieken 3 maanden
_gid Statistieken Sessie
collect Statistieken Sessie
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Statistieken 10 jaar
_hjIncludedInSample Statistieken Sessie
fr Marketing 3 maanden
IDE Marketing 1 jaar
r/collect Marketing Sessie
test_cookie Marketing Sessie
tr Marketing Sessie
theme Interesse 29 dagen
CM Marketing 1 dag
CM14 Marketing 14 dagen
cid Marketing Sessie
uid Marketing Sessie
cid Marketing Sessie
uid Marketing Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, emailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. U kunt de brief sturen naar onderstaand adres. Eindelijkglasvezel kan u maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen.

Adres: Eindelijkglasvezel klantreacties t.a.v. Dhr. J. ten Hove (Security Officer) Postbus 3053 3800DB Amersfoort

Eindelijkglasvezel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eindelijkglasvezel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jesse.tenhove@kpn.com.

Geen saleskanaal geselecteerd![uitloggen]